U ovom dijelu sajta možete saznati više informacijama o malovanskim porodicama,  odakle potiču, koje dijelove Malovana naseljavaju ili su naseljavali, te koje slave obilježavaju.

Obuhvaćena su sljedeća prezimena: Bajilo, Vavan, Despinić, Duvnjak, Zjajić, Ivaz, Kanlić, Kolonja, Marić, Mašić i Rađen...

 

Ursa

Засеок:

Dolina

Поријекло:

Jedina katolička porodica u Donjem Malovanu. Pred Drugi svjetski rat doselili u Malovan iz Šujice.