U ovom dijelu sajta možete saznati više informacijama o malovanskim porodicama,  odakle potiču, koje dijelove Malovana naseljavaju ili su naseljavali, te koje slave obilježavaju.

Obuhvaćena su sljedeća prezimena: Bajilo, Vavan, Despinić, Duvnjak, Zjajić, Ivaz, Kanlić, Kolonja, Marić, Mašić i Rađen...

 

Rađen

Засеок:

Jovići

Поријекло:

Dr. Duvnjak kaže da su bile tri porodice i slavile su sv. Jovana Krstitelja, živjeli su u zaseoku Jovića Kraj. Prema kolektivnom pamćenju sela, oni su se iz Dalmacije poslednji doselili i Malovan.

Prema kazivanju Rađen Mitra mlađeg njihov rodonačelnik je bio Ivan Rađen a došao je u Malovan iz Vrlike sa još jednim bratom koji je produžio dalje i nastanio se u Strojicama gdje i danas postoje stanovnici prezimena Rađen. On dalje ističe da je osamdesetih godina prošlog vijeka sakupa sa svojim komšijom Milanom Duvnjakom posolm bio u Vrlici i uvjerio se da  postoji prezime Rađen utome dalmatinskom selu. Vremenom se i kod članova istog domaćinstva prezime mijenjalo tako da se jedni prezivaju Rađen a drugi Rađan sve u zavisnosti kako su ih činovnici upisivali u matične knjige.