U ovom dijelu sajta možete saznati više informacijama o malovanskim porodicama,  odakle potiču, koje dijelove Malovana naseljavaju ili su naseljavali, te koje slave obilježavaju.

Obuhvaćena su sljedeća prezimena: Bajilo, Vavan, Despinić, Duvnjak, Zjajić, Ivaz, Kanlić, Kolonja, Marić, Mašić i Rađen...

 

Milinović

Засеок:

Stržanj

Поријекло:

Živjela je jedna porodica Milinovića na izvoru malog Stržanja. Bili su mlinari. Slave Đurđevdan.