U ovom dijelu sajta možete saznati više informacijama o malovanskim porodicama,  odakle potiču, koje dijelove Malovana naseljavaju ili su naseljavali, te koje slave obilježavaju.

Obuhvaćena su sljedeća prezimena: Bajilo, Vavan, Despinić, Duvnjak, Zjajić, Ivaz, Kanlić, Kolonja, Marić, Mašić i Rađen...

 

Marić

Засеок:

Janjkići, Dolina, Privija

Поријекло:

Marići su živeli u Glamoču, u Marića selu (uz Filipovića odžak). Neki njihov predak morao je Filipovićima kovati i na Božić i na Uskrs i na slavu. Kad im je Filipović "učinio zulum", oni su došli u Blagaj. Odatle je prešao njihov praded ovamo početkom 19. veka. Jedan Marić odselio se u Livno krajem 19. veka. (Borivoje Milojević 1920. god.)