U ovom dijelu sajta možete saznati više informacijama o malovanskim porodicama,  odakle potiču, koje dijelove Malovana naseljavaju ili su naseljavali, te koje slave obilježavaju.

Obuhvaćena su sljedeća prezimena: Bajilo, Vavan, Despinić, Duvnjak, Zjajić, Ivaz, Kanlić, Kolonja, Marić, Mašić i Rađen...

 

Kozomara

Засеок:

Dolina

Поријекло:

Bila jedna porodica iz Livna se ugovorio momak u Malovan. Oni su 1945. godine kolonizirali u Mladenovo Bačka.