U ovom dijelu sajta možete saznati više informacijama o malovanskim porodicama,  odakle potiču, koje dijelove Malovana naseljavaju ili su naseljavali, te koje slave obilježavaju.

Obuhvaćena su sljedeća prezimena: Bajilo, Vavan, Despinić, Duvnjak, Zjajić, Ivaz, Kanlić, Kolonja, Marić, Mašić i Rađen...

 

Kolonja

Засеок:

Dolina

Поријекло:

Borivoje Milojević u svom radu iz 1920. godine govori da Kolonje žive u Dolini, zaseoku Donjeg Malovana i da slave sv. Apostola i Evanđelistu Marka 8. maja. Postoje podaci da su se prezivali Travari i Milkovići, o čemu je pisao Kumović citirajući Milojevića. Mada drugi podaci govoreda su iz Ravnih Kotara. Pred II svjetski rat bilo ih je 6 domaćinstava, a pred otadžbinski rat 5 domaćinstava.