U ovom dijelu sajta možete saznati više informacijama o malovanskim porodicama,  odakle potiču, koje dijelove Malovana naseljavaju ili su naseljavali, te koje slave obilježavaju.

Obuhvaćena su sljedeća prezimena: Bajilo, Vavan, Despinić, Duvnjak, Zjajić, Ivaz, Kanlić, Kolonja, Marić, Mašić i Rađen...

 

Despinić

Засеок:

Despinići

Поријекло:

Despinići su iz Zanogline prešli u Donji Malovan početkom 19. veka. Tu su Turci zbog krađe volova jednom njihovom pretku navukli goveđu kožu sa rogovima. Posle toga Despinići su se "raskopali" i jedni su otišli u Posavinu, a drugi su sredinom 19. veka došli u gornji Malovan. (Borivoje Milojević 1920. god.)