U ovom dijelu sajta možete saznati više informacijama o malovanskim porodicama,  odakle potiču, koje dijelove Malovana naseljavaju ili su naseljavali, te koje slave obilježavaju.

Obuhvaćena su sljedeća prezimena: Bajilo, Vavan, Despinić, Duvnjak, Zjajić, Ivaz, Kanlić, Kolonja, Marić, Mašić i Rađen...

 

Zjajić

Засеок:

Đajića kuće

Поријекло:

Kompletan tekst, odnosno publikaciju " Đajići-Zjajići porijeklo i vrijeme pojave na Kupresu"  autora Laze Zjajića možete pročitati na našoj stranici PUBLIKACIJE.