U ovom dijelu sajta možete saznati više informacijama o malovanskim porodicama,  odakle potiču, koje dijelove Malovana naseljavaju ili su naseljavali, te koje slave obilježavaju.

Obuhvaćena su sljedeća prezimena: Bajilo, Vavan, Despinić, Duvnjak, Zjajić, Ivaz, Kanlić, Kolonja, Marić, Mašić i Rađen...

 

Mašić

Засеок:

Ćemalić i Anovi

Поријекло:

Mašići su Srpski pravoslavni rod koji je do 1992.g.  živio u naseljima Anovi i Ćemalić u Gornjem Malovanu. Slave Sv. Velikomučenika Georgija - Đurđevdan.

Tačno se zna da su Mašići i  Kanlići iz Donjeg Malovana jedan rod. Kanlići su prvobitno živjeli u Gornjem Malovanu, da bi negdje između dva svjetska rata odselili u Donji Malovan.

Borivoje Ž Milojević u  svom opisu G. Malovan 1921. godine pominje dvije kuće Kanlića „Severno od Đajića kuća je niska kosa , pa zatim plitka depresija u kojoj su kuće Kanlića 2,  ...“ , što tačno odgovara današnjem opisu „Mašića kuća“ u zaseoku Ćemalić.