U ovom dijelu sajta možete saznati više informacijama o malovanskim porodicama,  odakle potiču, koje dijelove Malovana naseljavaju ili su naseljavali, te koje slave obilježavaju.

Obuhvaćena su sljedeća prezimena: Bajilo, Vavan, Despinić, Duvnjak, Zjajić, Ivaz, Kanlić, Kolonja, Marić, Mašić i Rađen...

 

Alilej

Засеок:

Stržanj

Поријекло:

Mitar (Daničin) Alilej-Jevrej, sa porodicom živjeo na Stržanju i bio gostioničar porijeklom iz Livna.