Из општине Купрес (фБиХ) , а такође и путем портала купрешки радио смо сазнали да су покренуте активности на припреми и излагању на јавни увид података премјера и снимања за катастарске општине Купрес тј. Доњи и Горњи Малован. Зато овом приликом позивамо све комшије, рођаке и пријатеље из окружења и дијаспоре да се обавезно укључе у ову акцију. Пројекат Успоставе катастра некретнина – Фаза ИИ на подручју општине Купрес планирано је да се изведе у три фазе, а рок завршетка имплементације је децембар 2025. године.

Обавјештење из катастра - Општина Купрес
29.12.2023.

Из општине Купрес (фБиХ) , а такође и  путем портала купрешки радио смо сазнали да су покренуте активности на припреми и излагању на јавни увид података премјера и снимања за катастарске општине Купрес тј. Доњи и Горњи Малован.
Зато овом приликом позивамо све комшије, рођаке и пријатеље из окружења и дијаспоре да се обавезно укључе у ову акцију.

Пројекат Успоставе катастра некретнина – Фаза ИИ на подручју општине Купрес планирано је да се изведе у три фазе, а рок завршетка имплементације је децембар 2025. године.

У ту сврху, ангажована је фирма Геометрика д.о.о. Груде која ће, у сарадњи са представницима локалне заједнице-општине Купрес, извршити све потребне радње на припреми података и коначној успостави катастра некретнина.

У циљу реализације пројекта предвиђени су сљедећи радови:

- Ажурирање базе података измјере и катастарског класирања на основу промјена запримљених у важећем ,

- Допунска снимања на парцелама на којима су евидентиране техничке промјене (цијепање парцела, уплана објеката)

- Етажирање и израда диобених планова за зграде у етажном власништву

У сврху што квалитетније припреме података за излагање на јавни увид, моле се грађани настањени у катастарским опстинама Купрес, Горњи и Доњи Малован да теренским екипама дозволе улазак у свој посјед, те да уступе потребне информације уколико су им исте познате. Ово се посебно односи на положај међних биљега и промјене на парцелама у времену од авионског снимања.

Етажни власници дужни су представницима теренских екипа допустити улазак у зграду, ради евидентирања положаја етажних јединица.

Планирани почетак излагање на јавни увид података премјера и катастарског класирања је АПРИЛ 2024. године о чему ће посједници/власници некретнина бити додатно обавијештени.

Важно је напоменути да су све радње у поступку припреме у сврху излагања на јавни увид података премјера и катастарског класирања земљишта као и само излагање на јавни увид података премјера за грађане потпуно бесплатне. Све трошкове у току реализације пројекта сносе Општина Купрес и Федерална управа за геодетске и имовинско – правне послове, у складу са споразумом о сурадњи и уговором склопљеним с пружатељем услуга.

 
Малован инфо, Купрешки радио

Излагање нa увид земљишта Горњи Mалован
08. мај 2024.

Излагање нa увид земљишта Горњи Mалован

Oд Koмисије за za излагање нa увид земљишта добили смо списак посједника у Горњем Маловану. Дана 16.05.2024. године почиње излагање у општини улица Вуковарска 2 канцеларија број 8, За све додатне информације можете се овратити на тел броj +38734 276309 или на мејл povjerenstvozaizlaganje@opcinakupres.ba

Излагање нa увид земљишта Доњи Mалован
08. мај 2024.

Излагање нa увид земљишта Доњи Mалован

Oд Koмисије за излагање нa увид земљишта добар ли смо списак посједника у Доњем Маловану. Дана 16.05.2024. године почиње излагање у општини улица Вуковарска 2 канцеларија број 8, За све додатне информације можете се овратити на телефон број+38734 276-309 или на мејл povjerenstvozaizlaganje@opcinakupres.ba

Видовдан 2024
12. апр 2024.

Видовдан 2024

Ове 2024. године Црква Светог великомученика кнеза Лазара са вјеујућим народон прославља Видовдан и 50 година од освећења у Маловану на Купресу.