Штрапањге или ластике су претеча халтера за женске чарапе.

17.8.2011.

Штрапањге су се носиле на женским вуненим  чарапама докољеницама да би исте држале да не спадну.

zduvnjak