У овом дијелу сајта можете сазнати више информацијама о малованским породицама,  одакле потичу, које дијелове Малована насељавају или су насељавали, те које славе обиљежавају.

Обухваћена су сљедећа презимена: Бајило, Ваван, Деспинић, Дувњак, Зјајић, Иваз, Канлић, Колоња, Марић, Машић и Рађен...

 

Рађен

Засеок:

Јовићи

Поријекло:

Др. Дувњак каже да су биле три породице и славиле су св. Јована Крститеља, живјели су у засеоку Јовића Крај. Према колективном памћењу села, они су се из Далмације последњи доселили и Малован.

Према казивању Рађен Митра млађег њихов родоначелник је био Иван Рађен а дошао је у Малован из Врлике са још једним братом који је продужио даље и настанио се у Стројицама гдје и данас постоје становници презимена Рађен. Он даље истиче да је осамдесетих година прошлог вијека сакупа са својим комшијом Миланом Дувњаком посолм био у Врлици и увјерио се да  постоји презиме Рађен утоме далматинском селу. Временом се и код чланова истог домаћинства презиме мијењало тако да се једни презивају Рађен а други Рађан све у зависности како су их чиновници уписивали у матичне књиге.