Паприца

Један метални дио у конструкцији воденице који је служио као спој између воденичког витла и горњег камена који се вртио.