Клепац

-

-

Метални чекић заоштрен са обе стране. Служио је за клепање, откивање косе кованице или лепаре.