Кантајз

Кантајз је служио за раднике у шуми који су са њим окретали трупце.