Чакмак

Чакмак метални дио који је служио за производњу варница од камена кремена, варнице би падале на труд и тако би се упалила ватра на огњишту или припаљивала лула са дуваном.