U Donjem Mračaju je do posljednjeg rata živila Duvnjakuša, kojoj ne znam ime,porijeklom iz D. Malovana od Duvnjaka, pa otud i takav nadimak.

Jednog dana došla je u Bugojno nekim poslom, pa svratila kod pokojne Milice Škobić. Istog dana Milica je slučajno pozvala dimnjačara da očisti dimnjak,pošto se približavala sezona loženja. Dimnjačar je nosio prikladan nadimak Čađo,bio je omalen rastom i činilo se veoma spretan.

13.11.2010.

U Donjem Mračaju je do posljednjeg rata živila Duvnjakuša, kojoj ne znam ime,

porijeklom iz D. Malovana od Duvnjaka, pa otud i takav nadimak.

Jednog dana dožla je u Bugojno nekim poslom, pa svratila kod pokojne

Milice Škobić. Istog dana Milica je slučajno pozvala dimnjačara da očisti dimnjak,

pošto se približavala sezona loženja. Dimnjačar je nosio prikladan nadimak Čađo,

bio je omalen rastom i činilo se veoma spretan.  Dok su Milica i Duvnjakuša pričale

o nečem ispred kuće, pojavi se Čađo i odmah nakon pozdrava pita Milicu: ’’Kud se

penje na tavan’’, odnosno na krov? Milica mu veli: ’’Polako bolan, de popij rakiju i

kafu, pa onda idi na krov’’. Medutim, Čađo insistira da najprije uradi posao pa će

onda popiti kafu i rakiju. Milica uđe u kuću i pokaza mu izlaz na tavan, a on se spretno

pope i ode na krov. Duvnjakuša je za to vrijeme ostala ispred kuće. Kad se Čađo

popeo na krov, istog časa se pokliže i padne sa krova iza kuće. Brzo je ustao,

pa gleda na sve strane je li ga ko vidio, a zatim požuri iza kuće da se ponovo istim

putem vrati na krov. Kad se pojavio iza ćoška ugleda ga Duvnjakuša pa upita:

’’Kud ćeš ti mali’’? ’’Idem na krov da očistim dimnjak’’, veli Čađo. Ne znajući da je

Čađo pao i da se radi o istom dimnjačaru Duvnjakuša reče:  ’’Pa sad je jedan

otišo gore na krov, koliko vas je došlo radi jednog dimnjaka’’? ’’To mi

je brat blizanac’’ reče Čađo i ode na krov.

 

                                                                      Milan Baštić

Milan Baštić