Stanovništvo

U ovom dijelu sajta možete saznati više informacijama o malovanskim porodicama,  odakle potiču, koje dijelove Malovana naseljavaju ili su naseljavali, te koje slave obilježavaju.

Obuhvaćena su sljedeća prezimena: Bajilo, Vavan, Despinić, Duvnjak, Zjajić, Ivaz, Kanlić, Kolonja, Marić, Mašić i Rađen...

 

 

Vavan

Засеок:

Vavanova dolina

Поријекло:

Po predanju naših pradjedova, Vavani su se doselili iz okoline Vrlike, Dalmacija.  Prvobitno su se prezivali Savani, ali su po dolasku u Malovan dobili prezime Vavan. Ima nekoliko verzija o promjeni prezimena, ali bez pisanih tragova.

Tačno se zna da su Vavani naprije naselili Rilić i tamo su ostali nekoliko godina. Poslije toga su prešli u Gornji Malovan. U Malovanu su ostali do današnjeg dana.

Iako su došli među posljednjima   u Gornji Malovan, Vavani su bili daleko najbrojniji rod u selu. Danas Vavana ima skoro na svim kontinentima. U Evropi:Austrija, Engleska, Njemačka, Švedska, a u Bivšoj Jugoslaviji skoro u svim Republikama. Vavani su takođe naselili Australiju , Ameriku i Kanadu.

U porodici Vavan treba mošda napomenuti dva najveća roda, a  to su  Adžići i Lazići. Adžići su dobili nadimak po Lazi Adžiji (1947-1927.g.) , koji je bio i najbogatiji među stanovnicima Gornjeg Malovana.

Lazići su dobili nadimak po Lazi, a među u najbrojnijima su „Džinići“ , koji su dobilinadimak po  „Džini – Džine“, kako su ga  malovčani  prozvali zbog njegove fizičke snage i konstitucije.

Najvažniji dokumenat o porodici Vavan , nalazi se kod Vavan Bojana. Naime, Bojan je živio i radio u Sarajevu, ali je kao geometar puno radio i putovao, pa bi često svraćao u Malovan. Još kao mladić skupljao je „građu“ za rodoslov porodice Vavan. Danas je Bojan penzioner i sa suprugom Jovankom živi u Beogradu.   

„Bojanov rodoslov“ obuhvate sve Vavane rođene po muškoj liniji.  Trenutno je nekoliko Vavana uključeno u prikupljanju porodičnih podataka, kako bi  se nastavio  i unapredio „Bojanov rodoslov“ .

Najnovije na sajtu:

Ovaj sajt je posvećen narodu krašnog kraja i kamenjara koji je kroz vijekove uspio ostati i opstati na ovim prostorima, očuvati svoju vjeru, svoje običaje i tradiciju, ali u dalekom svijetu mnogih ima kojima za rodnim selom srce pate, i koji u Malovan često požele da se vrate, da slobodno udahnu čari Malovanjskih lijepih gora i mirisa njegovog cvjetnog polja, snage bure s Malovana, vidjeti stada nebrojena, konje vrane nesedlane ravnim Kupreškim poljem razigrane, kosce dične gdje zelenu travu kose, i ostaje nam samo da u mislima često tamo odemo sada, ali tamo sada tišina se rasula svuda.
Ostalo nam usamljeno samo, naše selo, naša rodna gruda, i pitamo se dal izlazi nad Malovanom sunce i dal su jutra kao nekad ista. Pamtićemo zauvijek Malovan svoje selo, Milač rijeku bistru i studenu i Malovan portal koji gaji i čuva naš Malovan uspomenu.

© Copyright © 2006-2015. Malovan u srcu    Web design: Kreativnije.com