Stanovništvo

U ovom dijelu sajta možete saznati više informacijama o malovanskim porodicama,  odakle potiču, koje dijelove Malovana naseljavaju ili su naseljavali, te koje slave obilježavaju.

U ovom dijelu sajta možete saznati više informacijama o malovanskim porodicama,  odakle potiču, koje dijelove Malovana naseljavaju ili su naseljavali, te koje slave obilježavaju.
Obuhvaćena su sljedeća prezimena: Bajilo, Vavan, Despinić, Duvnjak, Zjajić, Ivaz, Kanlić, Kolonja, Marić, Mašić i Rađen...

 

Rađen

Засеок:

Jovići

Поријекло:

Dr. Duvnjak kaže da su bile tri porodice i slavile su sv. Jovana Krstitelja, živjeli su u zaseoku Jovića Kraj. Prema kolektivnom pamćenju sela, oni su se iz Dalmacije poslednji doselili i Malovan.
Prema kazivanju Rađen Mitra mlađeg njihov rodonačelnik je bio Ivan Rađen a došao je u Malovan iz Vrlike sa još jednim bratom koji je produžio dalje i nastanio se u Strojicama gdje i danas postoje stanovnici prezimena Rađen. On dalje ističe da je osamdesetih godina prošlog vijeka sakupa sa svojim komšijom Milanom Duvnjakom posolm bio u Vrlici i uvjerio se da  postoji prezime Rađen utome dalmatinskom selu. Vremenom se i kod članova istog domaćinstva prezime mijenjalo tako da se jedni prezivaju Rađen a drugi Rađan sve u zavisnosti kako su ih činovnici upisivali u matične knjige.

Najnovije na sajtu:

Ovaj sajt je posvećen narodu krašnog kraja i kamenjara koji je kroz vijekove uspio ostati i opstati na ovim prostorima, očuvati svoju vjeru, svoje običaje i tradiciju, ali u dalekom svijetu mnogih ima kojima za rodnim selom srce pate, i koji u Malovan često požele da se vrate, da slobodno udahnu čari Malovanjskih lijepih gora i mirisa njegovog cvjetnog polja, snage bure s Malovana, vidjeti stada nebrojena, konje vrane nesedlane ravnim Kupreškim poljem razigrane, kosce dične gdje zelenu travu kose, i ostaje nam samo da u mislima često tamo odemo sada, ali tamo sada tišina se rasula svuda.
Ostalo nam usamljeno samo, naše selo, naša rodna gruda, i pitamo se dal izlazi nad Malovanom sunce i dal su jutra kao nekad ista. Pamtićemo zauvijek Malovan svoje selo, Milač rijeku bistru i studenu i Malovan portal koji gaji i čuva naš Malovan uspomenu.

© Copyright © 2006-2015. Malovan na Internetu    Web design: Kreativnije.com