Stanovništvo

U ovom dijelu sajta možete saznati više informacijama o malovanskim porodicama,  odakle potiču, koje dijelove Malovana naseljavaju ili su naseljavali, te koje slave obilježavaju.

Obuhvaćena su sljedeća prezimena: Bajilo, Vavan, Despinić, Duvnjak, Zjajić, Ivaz, Kanlić, Kolonja, Marić, Mašić i Rađen...

 

 

Duvnjak

Засеок:

Jovići, Janjkići, Dolina, Privija

Поријекло:

Borivoje Milojević 1920. godine u svom radu naselja i poreklo stanovništva u posebnom radu je zapisao u Donjem Malovanu žive Duvnjaci u zaseocima Jovići, Janjkići, Kanlići Dolina i Privija. Svi slave Sv. Stefana Dečanskog – sv.Mratu 24. novembra.

Dr. Kosta Duvnjak u svojoj knjizi Hronika kupreškog sela Donji Malovan između ostalog govori i doseljavanju u Donji Malovan i kada su Duvnjaci u pitanju oko 1820. godine u Donji Malovan je doselio Bile Tvrtković sa svojom porodicom. Kada su se zaustavili iz jedne samarice je iskočio petao i zakukurikao. Bile je rekoao da je to dobar znak i da će se tu zadržati. Ne zna se koliko je čeljadi sa Bilom došlo i koloko je živine i drugim materijalnih dobara poneo, ali je sasvim izvesno da je pored Bile došlo makar 2-3 njegova bliža rođaka koji su kao i on ostvarili svoje potomstvo u Donjem Malovanu. Zbog kuge turski poreski popisivači dugo nisu zalazili u taj kraj i tek oko 1840. godine su se prvi put pojavili. Kada su popisivači došli, sve muške glave blagovremeno su se sklonile u šumu, a ostale su samo žene i deca. Na pitanje ko su i odakle su žene su samo odgovorile da su doši iz Duvna. Poreski popisivači su se vratili u Kupres i begu kazali da su na lokalitetu Donjeg Malovana naišli na nekoliko preplašenih porodica, samo žene sa decom i da kažu da su pre nekoliko godina došli iz Duvna. Tada je beg rekao „Zavedite ih u knjige, za sada, kao Duvnjake u okviru sela Malovan.

Predanje kaže da su Duvnjaci u Donjem Malovanu potomci Tvrtka Tvrtkovića Bosanskog Kralja (1421-1443) U Bosni postoje brojne porodice Duvnjaka i Tvrtkovića, ali su uglavnom katoličke i muslimanske vjeroispovjesti. Jedino u Šipovu, oko Sarajeva Livna i Glamoča postoje porodice Duvnjaka ali oni ne slave sv.Stefana Dečanskog –sv.Mratu. Neki podaci govore da Tvrtkovići imaju veze po ženskoj liniji sa Nemanjićima. Da li i Duvnjaci iz Donjeg Malovana imaju ostaje otvoreno pitanje.

Najnovije na sajtu:

Ovaj sajt je posvećen narodu krašnog kraja i kamenjara koji je kroz vijekove uspio ostati i opstati na ovim prostorima, očuvati svoju vjeru, svoje običaje i tradiciju, ali u dalekom svijetu mnogih ima kojima za rodnim selom srce pate, i koji u Malovan često požele da se vrate, da slobodno udahnu čari Malovanjskih lijepih gora i mirisa njegovog cvjetnog polja, snage bure s Malovana, vidjeti stada nebrojena, konje vrane nesedlane ravnim Kupreškim poljem razigrane, kosce dične gdje zelenu travu kose, i ostaje nam samo da u mislima često tamo odemo sada, ali tamo sada tišina se rasula svuda.
Ostalo nam usamljeno samo, naše selo, naša rodna gruda, i pitamo se dal izlazi nad Malovanom sunce i dal su jutra kao nekad ista. Pamtićemo zauvijek Malovan svoje selo, Milač rijeku bistru i studenu i Malovan portal koji gaji i čuva naš Malovan uspomenu.

© Copyright © 2006-2015. Malovan u srcu    Web design: Kreativnije.com