Апликација МАЛОВАН је власништво групе физичких лица окупљених око web сајта malovan.net (у даљем тексту Група), који су и носиоци свих ауторских и других права интелектуалне својине на овој апликацији. За вријеме коришћења апликације МАЛОВАН примјењују се овдје наведена Правила и услови коришћења, као и сви важећи и примјењиви закони Босне и Херцеговине. Група задржава право промјене ових Правила и услова коришћења у било ком тренутку и без претходног најављивања. Промјене ступају на снагу тек након њиховог објављивања у оквиру ове апликације.


Употреба и заштита података
Група се труди да се приватне и повјерљиве информације корисника апликације чувају у дискрецији и гарантује да неће бити злоупотребљаване од стране Група. Приликом коришћења апликације МАЛОВАН, потребно је осигурати потпуност, истиност и тачност података које дајете. Група не преузима одговорност за тачност и истинитост података које сте као корисник апликације доставили, већ је то искључиво Ваша одговорност. Група чини све како би заштитила приватност личних података корисника. Ипак, Група не може гарантовати да трећа лица неће путем хакерских напада или на други начин, а без знања или одобрења апликације МАЛОВАН, доћи до тих информација, и у том смислу не преузима било какву одговорност према Вама или било ком трећем лицу.
Преузимањем и приступом овој апликацији дајете своју сагласност да Ваши подаци који могу бити употребљени приликом инсталирања апликације (име и презиме, емаил адреса) буду коришћени у склопу рада ове апликације, као и да буду чувани и обрађивани у пословним активностима Група, а Ви ћете у сваком тренутку имати право да ову сагласност опозовете, све у складу са релевантним законским одредбама.


Заштита ауторских права
Подаци у апликацији МАЛОВАН су заштићени Законом о ауторским и сродним правима. Ауторска права која се односе на апликацију МАЛОВАН укључују текстове, њихово обликовање, сликовите садржаје и друге графичке презентације које припадају апликацији МАЛОВАН. Подаци се могу користити само на одређен начин предвиђен овим Правилима и условима коришћења. Коришћењем података у друге сврхе, као и копирањем, преписом, дистрибуцијом података, без одобрења Групе поступате противно Закона о ауторским и сродним правима.
Садржај, тј. база података апликације МАЛОВАН је власништво Групе и не смије се користити без претходне писмене сагласности Групе.

Гаранција
Група не гарантује за ажурност свих података будући да одређени садржаји зависе од корисникове интернет конекције.

Одговорност и обавезе
Група се, до максималне законом допуштене одговорности, изузима од било какве штете, губитка или повреде које могу настати директно или посредно због:

  • коришћења апликације МАЛОВАН
  • коришћења сајтова на које воде линкови из апликације МАЛОВАН
  • коришћења информација у апликацији 
  • употребе, немогућности употребе или злоупотребе било којих од горе наведених сајтова

Група не може сносити никакву одговорност због било којег садржаја приказаног на сајтовима трећих лица.

Апликација МАЛОВАН може садржати линкове према другим сајтовима, али Група не одговара за услуге или производе до којих се на тај начин може доћи помоћу апликације МАЛОВАН.

Апликација МАЛОВАН може бити повремено недоступна због различитих техничких потешкоћа и из било којих разлога, и у таквом случају Група не преузима било какву одговорност.

Садржај ове апликације служи за повећање информисаности корисника апликације и овом апликацијом, њеним коришћењем или на основу њеног садржаја не настаје било која обавеза за Групу

Судска надлежност и примјењиво право
За све захтјеве и спорове који би могли произићи из коришћења ове апликације и предметних материјала надлежан је суд у Бања Луци.
Примјењиво је право Босне и Херцеговине / Републике Српске.

Група задржава право измјене садржаја у апликацији МАЛОВАН без претходне најаве и у било ком тренутку, на било који начин и из било ког разлога и није одговаран ни за какве могуће посљедице произашле из таквих промјена.

Коришћењем апликације МАЛОВАН корисник потврђује да је упознат и сагласан са овим Правилима и условима коришћења апликације МАЛОВАН и да их у цјелости прихвата.
Ова Правила и услови, као и садржај ове апликације подлијежу ауторском праву.

У Бањој Луци, јул 2018.
 

Ваш коментар на текст:




Поља означена са * су обавезна за унос
Уредници сајта www.malovan.net не одговарају за садржај порука и коментара посјетиоца овог сајта. Уредници задржавају право да поруке и коментаре са увриједљивим, вулгарним и непримјереним садржајем бришу или мијењају. Уколико мислите да је нека од објављених порука или коментара по било ком основу увриједљива за вас, молимо да нас контактирате на адресу info@malovan.net са захтјевом да уклонимо непримјерени текст.
Коментари посјетилаца:

Тренутно нема коментара на овај текст.

Facebook коментари