Moć prirode-ćud čovjeka

Šta čini priroda a šta čovjek-kažu jedino sa svješću biće u toj istoj prirodi.

Објавио: Zoran Duvnjak, у категорији Новости и информације, 18.2.2018. 12:33:56

Negdje 2006. godine u Bosni na brdovitom Balkanu, visoravni Kupres,  pronađoh zanimljiv životni spoj crnogoričnog drveta jele i bjelogorične-listopadne bukve, fotografisah i nazvah "Moć Prirode". Naime, uz veliku crnogoričnu jelu prsnog prečnika 60-70 cm poče rasti mlada bukva ali tako da se jednom žilom omotala oko jele, nornalno jela veće drvo i jače rastući svojom snagom prekide žilu bukve, ali pošto bukva imaše još žila rasle su obe u svojevrsnom zagrljaju. Kada god bi boravio na tom terenu obišao bih tu simbozu dva drveta u prirodi,  i tako  2008.  godine naiđok  i vidjeh da su i dalje u zagrljaju ni jedna se nije osušila, svaka živi svoj život, koriste istu hranu, isto ih sunce grije, jedna uz drugu.  Međutim, 2017. rekoh da vidim odnos bukve i jele, kad tamo umiješao se on, čovjek i radi svojih interesa prekide međusobni odnos dva drveta, odsječe jelu sa izgovorom da je tehničko drvo  i od nje osta samo panj a bukva osta da svjedoči o jednom odnosu moći prirode i nemoći čovjeka  kažu jedinog "svjesnog" bića na ovoj zemlji.

Somewhere in 2006 in Bosnia in the hill Balkans, the plateau of Kupres,  I found an interesting life-span of the mature tree of the fir and the leafy-deciduous, I photographed the names "Nature's Power". Namely, with a large coniferous meal of chest diameter of 60-70 cm, a young beech began to grow, but by wrapping around a fir tree with a veil, the larger tree grew stronger and grew stronger with its strength, breaking the beech's vein, but since the beech had more veins, both were grown in a kind embrace. At that time, I called this relationship the "Nature of Nature". whenever I was staying on that ground I would go through that symbiosis of two trees in nature, and in 2008, when I saw it and saw that they were still in the embrace, none of them decided to live each life, use the same foods that the sun was heating up, one next to another. However, in 2017, I said to see the relationship between beech and fir, when the man interfered with it and interrupted the interrelationship between the two trees, cut off the tree with the pretense that the technical tree was left with only a hive, and the beech was to testify to one relationship the power of nature and the powerlessness of man say the only "conscious" being on this earth.

 

 
 

Ваш коментар на текст:
Поља означена са * су обавезна за унос
Уредници сајта www.malovan.net не одговарају за садржај порука и коментара посјетиоца овог сајта. Уредници задржавају право да поруке и коментаре са увриједљивим, вулгарним и непримјереним садржајем бришу или мијењају. Уколико мислите да је нека од објављених порука или коментара по било ком основу увриједљива за вас, молимо да нас контактирате на адресу info@malovan.net са захтјевом да уклонимо непримјерени текст.

Коментари посјетилаца:

Тренутно нема коментара на овај текст.

Facebook коментари

Текстови из исте категорије:

15. Kупрешки сабор, 20.10.2018. 8:23:05

Најновије на сајту:

Јеремија Кикића, 27.10.2018. 17:53:29
15. Kупрешки сабор, 20.10.2018. 8:23:05

Овај сајт је посвећен народу крашног краја и камењара који је кроз вијекове успио остати и опстати на овим просторима, очувати своју вјеру, своје обичаје и традицију, али у далеком свијету многих има којима за родним селом срце пате, и који у Малован често пожеле да се врате, да слободно удахну чари Маловањских лијепих гора и мириса његовог цвјетног поља, снаге буре с Малована, видјети стада небројена, коње вране неседлане равним Купрешким пољем разигране, косце дичне гдје зелену траву косе, и остаје нам само да у мислима често тамо одемо сада, али тамо сада тишина се расула свуда.
Остало нам усамљено само, наше село, наша родна груда, и питамо се дал излази над Малованом сунце и дал су јутра као некад иста. Памтићемо заувијек Малован своје село, Милач ријеку бистру и студену и Малован портал који гаји и чува наш Малован успомену.

© Copyright © 2006-2015. Малован на Интернету    Web design: Kreativnije.com